บราซิลเป็นที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่และประชากรในอเมริกาใต้และคนเดียวภาษาโปรตุเกสเป็นบ้างพูดถึงอเมริกัน: น คือคนที่ห้าอยู่ท่ามกลางโลกประเทศโดยพื้นที่และประชากรอง ที่ฝั่งตะวันออกและกลางส่วนหนึ่งของทวีปนี้จริงไหม? เมืองหลวงขอ

About