คุยกันก็ต้องหมุนรังเพลิงคือคนที่ดีที่สุดของแอพสำหรับอิสระและไม่ระบุชื่อการสื่อสารในเครือข่ายผ่านทางวีดีโอการโทร น หลักสำหรับเงื่อนไขการเริ่มของการสื่อสารที่ปรากฏตัวของหน้ากล้องไมโครโฟนและอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้โปรแกรมไม่จำเป็นต้องผ่านค การลงทะเบียนระบวนการล็อกอินผ่านทางเครือข่ายทางสังคมและเหมือน คุณแค่ต้องการจะปกครองโปรแกรมคลิกที่ปุ่ม”เริ่มต้น”เพื่อนและมันจะเริ่มค้นหาแบบสุ่มใช้กับที่คุณสามารถคุยกับทุกเรื่อและในที่สุด กฏเกณฑ์

About