เวบไซต์เฉพาะตัวและงานเพียงอย่างเดีโครงการที่ผู้ใช้ทั้งหมดสามารถส่งข้อความอิสระเพื่อกันและกับโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยตรงจากเว็บไซต์นะ ในกรณีนี้คุณจำนวนจะยังคงซ่อนไว้จนกว่าคุณเลือกที่จะแบ่งปันมันระหว่างการสื่อสาร

About