ชื่อเปโดรมาร์เควสเอเจนท์เชื่อยู่ด้วยกันกับภาษาที่โรงเรียนอยู่ใน อเสนอโครงการนี้ไป ในเฟรมเวิร์กของโครงการนี้ม่านตาจากบราซิลผ่านทางวีดีโอแชทไปซ่อนให้ห้องสื่อสารกับคนสูงอายุที่อาศัยอยู่ในบ้านพักคนชราอยู่ในชิคาโก้ ในทางหนึ่ง,เด็กๆให้ภาษาที่ซ้อมกับคนอื่นสูงอายุทุกคนรู้สึกต้องการและสามารถดังนั้นชดเชยสำหรับการขาดการสื่อสาร

About