บราซิลเป็นเพียงคนเดียว พลังพิเศษของในภาษาละตินอเมริกากับเศรษฐกิจมันทำลายแต่วิ่งไป อุปสรรครวมทั้งความยากจนของส่วนใหญ่ของประชากร,ไม่มีส่วนการศึกษาและมีคุณสมบัติพอสำหรับพนักงานขาดทุนแปและอีกอาชญากรรม บราซิล,เหมือนที่อื่นละตินอเมริกันประเทศเป็นความเปรียบต่างของเหลือทนจริงเมื่อสัมผัสที่หนึ่งโลกรวยผิวขาวและน่าสงสารคนจากแบบของพวกอินเดียและ é น ท้องถิ่นเดือนเอื้อมไปหยิบเงินในมือย่างไรก็ตามเงินไปทำงานไม่ใช่ทั้งหมดห น หลังจาก อาร์เจนตินามีรัใหญ่ปรับขนาดวิกฤต,บราซิลลาเกือบหลัก พัฒนาประเทศอยู่ในเขตพื้นที่

นี่คือนักมากดังชัยฏอยู่ในระดับคือสูงมากนะ ในบราซิลนี่ไม่ใช่ชนชั้นกลางเป็นทางสังคมแจ้งความเท็จมันผิด,นักลงทุนของรัฐบาลและเจ้าหน้า-ทั้งหมดที่พวกเขาให้เป็นประชากรทั้งหมดที่เหลือของ น่าสงสาร

ประกันสังคมความแตกต่างระหว่างชั้นเรียนกับทุกปีกมากขึ้นและมากขึ้นเพิ่มความที่น่าสงสารครอบครัวไม่สามารถส่งลูกๆไปโรงเรียนเอกชนซึ่งให้กว้างระดับการศึกษาอย่างที่เป็นผลมาจากการพยากรณ์ขึ้นรุ่นที่ไม่สามารถแข่งขันในสมัยใหม่บนโลก โรงเรียนสาธารณะเหมือนกับเรือนจำอยู่ที่ไหนเด็กก็แค่นั่งอยู่แล้วไม่ได้ศึกษาในโรงเรียนเอกชนจะได้ราคาเหรียญต่อเดือนสำหรับเด็ก เงินสามารถเดียวที่เลือกหนึ่ง

About