งั้นนี่เป็นสิ่งที่คุณต้องการ กับศัพท์เทรนเนอร์บนหัวข้อของ”ความรักและการจีบกันเกิดขึ้นว่า”คุณจะได้เรียนรู้มากกว่าคำพูด ของการประชุมแรกส่วนบรรจุคำพูดแสดงว่าคุณสามารถใช้ระหว่างการประชุมครั้งแรกที่ยินดีต้อนรับอยู่บนตาบอดเดทแล้วก็ต้องรักษาโทรศัพท์ ความประทับใจจากการประชุมครั้งแรกเป็นที่สำคัญมากดังนั้นคุณต้องการให้มันงั้นเตรียมพร้อม วิธีที่จะกล่าวคำทักทายกันหน่อย ยังดีกว่าเพื่อแสดงความสุขอยู่ระหว่างประชุม มันหมายถึงอะไร”จนกว่าครั้งต่อไป”

About