พูดเรื่องวัฒนธรรมของบราซิล,เราสามารถประเด็นกับบางของมันหลัก น มีบางอย่างที่มีรูปแบบสากลงเสียงแล้วเท่านั้นที่คิดถึงแต่ชื่อเสียง หนึ่งในพวกเขาเป็นของ ได้ ใครบางคแม้แต่ก็อยากจะพูดแบบนั้นของ คือ ของหลักของบราซิลเลี่ยนประเพณีน่ะ ไม่มีสวนสนุกไม่ใช่สมบูรณ์โดยไม่มีทำนอง,จังหวะของ ได้ แต่มันคงจะ จะคิดอย่างนั้นเพราะในที่นี่ระสันในและเจาะจงไปที่บราซิลปรากฏการณ์ของ, วัฒนธรรมของประชากรผิวดำ, และ ทุกคนคือสวนสนุก นค่อนข้างเหมือนกับที่ท่องเที่ยวสวนสนุกที่ ใน

About