คุณเคยมีความคิดที่ว่านั่นคนหนึ่งเดียวกับที่คุณติดต่อกันผ่านทางจดหมายที่ติดต่อหรืออันที่จริงเป็นคนที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ใน ที่เดทกับที่คุยกันมันจะไม่เกิดขึ้น-เธอตกลงกับของจริงอยู่คนอื่น ไม่มีอะไรต้องดาวน์โหลด,ขอ หรือเพื่อนบ้านต้องติดตั้งโปรแกรมน่าสงสัย ไม่มีการอ้างอิงไปเจาะจงคอมพิวเตอร์ของวีดีโอแชทไปซ่อนให้ห้องทำงานในออนไลน์งั้นคุณสามารถป้อนมันออกมาจากมีคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ต

About