ดังนั้นฉันตัดสินใจที่จะธรรมชาตินั้นเราทุกคนต้องการวิญญาณเพื่อน มีใครบางคนอาคารของคุณความสัมพันธ์อยู่จริงใจความรู้สึก,และมีใครบางคนให้”ทองเพชร”

About