สถานที่ที่ฉันสามารถแบ่งปันความคิดเรื่องที่ฉันทำงานบางอย่างที่ฉันซื้อและอะไรอีกที่แวปขึ้นมาในความคิดของ

บอกให้ฉันรู้ในความคิดเห็นถ้าคุณมีคำแนะนำหรือที่ที่คุณเจอกับพิเศษของคุณคน ขอบคุณสำหรับความเข้าใจ

About